เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมตรวจสุขาภิบาล ร้านอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมตรวจสุขาภิบาล ร้านอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นการตรวจตามมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร และตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จากผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล
QR Code หน้านี้