เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการวันสุนทรภู่และโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดยนายศักดา เชาว์สกู ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดโครงการวันสุนทรภู่และโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพ ระบายสี แต่งคำประพันธ์ คัดลายมือ คำขวัญและเรียงความ เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และยาเสพติด

QR Code หน้านี้