เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ้านกอก วันที่ 2

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2562 ได้เริ่มดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกโรงเรียนบ้านกอก โดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น กองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ดและจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนบ้านกอก เป็นวันที่สอง
QR Code หน้านี้