เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประมวลภาพการแข่งขัน ทต.บ้านเป็ดฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 5 (รอบชิงฯ)

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 5 รุ่นอายุไ่ม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2562 โดยมีการแข่งขันฟุตซอลรอบพิเศษ จากหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ก่อนทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อสร้างสีสันต์ในการจัดการแข่งขัน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีปิดและร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ มีผลการแข่งขันดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม โคกฟันโปง เอฟซี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสันติสุข
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านเป็ดอะคาเดมี่
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมคำไฮ & หัวทุ่ง 
ณ สนามฟุตซอลบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้