เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของ อปพร. ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยได้รับเกียรติจาก กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกระเบียบแถว และวิธีการป้องกันตัวจากเหตุการณ์ต่างๆให้กับ อปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้