เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ดและโรงจอดรถขยะ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ในช่วงเช้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล การเคหะแห่งชาติและประชาชนชุมชนเอื้ออาทรบ้านเป็ด จัดโครงการชุมชนสดใสจิตใจงดงาม โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน อาทิ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด บริเวณทางเข้าชุมชนเอื้ออาทร 
ส่วนในช่วงบ่าย กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการบ้านเป็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงานรักษาความสะอาดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถขนขยะ บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้