เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ้านกอก (วันที่ 1)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2562 โดยกำหนดแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกโรงเรียนบ้านกอก และให้มีกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ซึ่งในวันนี้ คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกับ กรมปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำ พบว่าบางจุดน้ำสามารถระบายน้ำได้ดี และบางจุดเกิดการอุดตันเนื่องจากดินโคลน รากต้นไม้ใหญ่ ขยะและอื่นๆ 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2562 บริเวณ ถนนบ้านกอก
QR Code หน้านี้