เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะคุณครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้