เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในโครงการ ครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และอปพร. โดยในงานได้มีการมอบเกียตริบัตรให้แก่อปพร.ดีเด่นประจำปี อบรมการป้องกันภัยเบื้องต้น ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้ออกบำเพ็ญประโยชน์แก่พื้นที่สารธารณะ ณ บริเวณหาดทราย บึงหนองโคตร และอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
QR Code หน้านี้