เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้มอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
QR Code หน้านี้