เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ประจำปี 2561

นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ประจำปี 2561 ในวันที่ 19-20 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียตริจากวิทยากร ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ 4 ท่าน จากสังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สังกัดโรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สังกัดโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้