เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้