เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการถ่ายทอดความรู้ฯ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1


วันที่ 25 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงานราชการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้