เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้