เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
QR Code หน้านี้