เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมการจับสัตว์เลื้อยคลาน ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้่านเป็ด จัดโครงการฝึกอบรมการจับสัตว์เลื้อยคลาน ประจำปี 2561 ณ บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้