เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้