เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ประจำปีีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ได้เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ประจำปีีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้