เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 7-8 มิถุนายน 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาได้เป็นประธานในงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 7-8 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม.) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
QR Code หน้านี้