เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ " ประเทศไทยไร้ขยะ คามแนวทางประชารัฐ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ "


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในโครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ " ประเทศไทยไร้ขยะ คามแนวทางประชารัฐ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ " โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และลงพื้นที่ ณ บ่อพักขยะบ้านคำบอน
QR Code หน้านี้