เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้