เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว และแสดงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
QR Code หน้านี้