เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนสาธารณะริมบึงหนองโคตร เริ่มจากคลองร่องน้ำสาธารณะข้างหมู่บ้านชลลดา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนสาธารณะริมบึงหนองโคตร เริ่มจากคลองร่องน้ำสาธารณะข้างหมู่บ้านชลลดา ถึงโรงเรียนบ้านกอก และเข้าตรวจเยี่ยม โรงสูบน้ำพลังานไฟฟ้าริมบึงหนองโคตร โดยมี นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้