เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนสาธารณะริมบึงหนองโคตร เริ่มจากคลองร่องน้ำสาธารณะข้างหมู่บ้านชลลดา


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณถนนสาธารณะริมบึงหนองโคตร เริ่มจากคลองร่องน้ำสาธารณะข้างหมู่บ้านชลลดา ถึงโรงเรียนบ้านกอกโดยมี ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้