เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการจิตอาสา เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านกอก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านกอก โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดพร้อมด้วยบุคลากร และจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆได้ทำการขุดลอกท่อเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น
QR Code หน้านี้