เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายพลภัทร ช่างสากล ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ จากเทศบาลตำบลหัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้