เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดทำโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561 ปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและจิตอาสา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ข้างโรงจอดรถขยะกองสาธารณสุข

 

QR Code หน้านี้