เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานแข่งเรือ IDEMITSU Thailand Power Boat 2018

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงานแข่งเรือ IDEMITSU Thailand Power Boat 2018 ภายในงานมีการแข่งขันเรือ Scooter 30Hp , เรือ Sport 40HP และการแข่งขันเรือ F5 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น.ณ บึงหนองโคตร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้
QR Code หน้านี้