เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 

QR Code หน้านี้