เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และ นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 และเปิดป้ายโรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อสม.และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด


 
QR Code หน้านี้