เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อประชุมพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้