เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 และรับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.เมืองขอนแก่น ในปี 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้