เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขุดลอกท่อระบายน้ำและดูดโคลน บ้านอโณทัย วันที่ ๔

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กองอาสารักษาดินแดนและมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน และดูดโคลนในท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านอโณทัย หมู่ที่ 16 เป็นวันที่ 4 รวมถึงขุดลอกคลองดาด ข้างถนนมะลิวัลย์ เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
QR Code หน้านี้