เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจขุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์


วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่นและมณฑลทหารบกที่ 23 ปฏิบัติภารกิจขุดลอกคลองระบายน้ำ ข้างถนนมะลิวัลย์ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวกและเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก
QR Code หน้านี้