เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์ หน้าปั้มน้ำมัน บางจาก


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาแล้ว 8 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมราชทัณฑ์และกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน
 
QR Code หน้านี้