เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำและดูดโคลน ถนนมะลิวัลย์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมราชทัณฑ์ กองอาสารักษาดินแดนและมณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน และยังคงดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
QR Code หน้านี้