เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์ วันที่ 10


ภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนมะลิวัลย์ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กรมราชทัณฑ์และกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้