เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมบ้านเป็ดลดโลกร้อน

เวลา 09:00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมบ้านเป็ดลดโลกร้อน นำโดย นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ทำกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๙ และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงหนองโคตรให้มีความสวยงาม ณ ริมบึงหนองโคตร ฝั่งหมู่บ้านชลลดา
QR Code หน้านี้