เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ถนน รร.คนตาบอดขอนแก่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำโดยกองช่างและงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับกรมปกครองจังหวัดขอนแก่น ที่ลงสำรวจพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำที่ถนนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น พบว่าไม่มีการอุดตันน้ำสามารถไหลได้ดีตลอดทั้งสายและได้ทำการขุดลอกบ่อพักน้ำบริเวณทางเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำไว้ด้วย
QR Code หน้านี้