เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ บ้านหัวทุ่ง

วันที่  13 พฤศจิกายน2561 กองช่างและงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับกรมการปกครอง ขอนแก่น ปฏิบัติภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำและดูดโคลน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ณ ทางเข้าบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5

QR Code หน้านี้