เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสอบ

ไฟล์ที่ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประเภท
ขนาด 0.16 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. วัน เวลา และสถานที่สอบ
ประเภท
ขนาด 0.15 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้