เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการ ทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและบุคคลในชุมชน จำนวนกว่า 300 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำหมู่บ้านและบุคคลในชุมชน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ไทย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ ยังได้แวะเยี่ยมชม อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแวะนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ร่วมทำบุญไหว้พระขอพร และเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานต่อไป
QR Code หน้านี้