เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการจัดบูธแจกของรางวัลให้กับประชาชนและเด็กๆที่มาร่วมงาน จากหลายหน่วยงาน อาทิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนบ้านหนองขาม ชมรมขอนแก่นเจ็ทสกี และบูธอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงบูธของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และชมการแสดงของน้องๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2562 ทุกๆท่าน และขอขอบคุณประชาชนและน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้