เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่  14 โดยมี ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งมี อปท. เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 15 แห่ง จาก เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลท่าพระ อบต.ตำบลแดงใหญ่ อบต.บ้านหว้า เทศบาลตำบลโนนท่อน เทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลตำบลบึงเนียม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อบต.หนองตูม อบต.ท่าพระ และเทศบาลตำบลบึงเนียม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ทั้งสติปัญญาและร่างกาย ณ สนามกีฬา สวนสาธารณะบึงหนองโคตร

  ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขัน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้มอบธงให้กับเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 คือ เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

QR Code หน้านี้