เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบขอบเขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น และท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ ตรวจติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนรอบบึงหนองโคตร พร้อมการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้กับชุมชน ณ บึงหนองโคตร ตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนฯ ณบึงกี บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้