เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอผลงาน และวางแผนเตรียมการในการจัดกิจกรรม หรือโครงการของเทศบาลที่กำลังจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้