เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้