เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และตรวจสารเสพติด

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้ารับการประชุมมอบนโยบายและให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และตรวจสารเสพติด จากกรมปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้