เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงค์เคราะห์) เข้าร่วมงานและมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้