เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนอโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 
QR Code หน้านี้